PRIVACYVERKLARING – Finance Club

Voor het laatst gewijzigd op 20 september 2022 

U kunt erop vertrouwen dat Finance Club (hierna: “wij”, “ons”) zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring informeren wij u over de persoonsgegevens die wij verwerken, waarom wij dit doen en op welke wijze. Mocht er iets onduidelijk zijn met betrekking tot deze privacyverklaring en de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

Solliciteren 

Wanneer u reageert op een specifieke vacature of een open sollicitatie aan ons stuurt via onze website www.financeclub.nl, verwerken wij (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u: 

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 •  LinkedIn profiel
 • CV
 • Inhoud van communicatie

Deze persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij om het mogelijk te maken om de betreffende sollicitatie te behandelen. 

Jobalert 

Wanneer u een jobalert aanmaakt, zodat wij u erop kunnen attenderen wanneer een vacature wordt geplaatst welke voldoet aan de door u opgegeven criteria, verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Ingestelde criteria voor alert 
 • E-mailadres 
 • Voorkeur voor dagelijkse of wekelijkse mailing 

Wij sturen u vacatures per mail toe op basis van uw toestemming, wanneer u geen vacatures meer wilt ontvangen kunt u zich hiervoor afmelden, via de link in de betreffende mail. 

Contact 

Wanneer u contact met ons opneemt via whatsapp, mail of het contactformulier op de website verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Naam 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Inhoud van communicatie 

 Deze persoonsgegevens verwerken wij om het mogelijk te maken om met u in contact te treden en u van antwoorden te voorzien. 

Actieve werving

Wanneer wij actief werven voor een bepaalde vacature, maken wij gebruik van informatie welke wordt getoond op netwerksites zoals LinkedIn. Doordat wij uw persoonsgegevens, in beginsel, niet rechtstreeks van u hebben ontvangen zijn wij extra voorzichtig met het gebruik hiervan en heeft u in voorkomend geval altijd het recht om hiertegen in bezwaar te gaan. Wanneer u via deze weg met ons in contact komt verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Naam 
 • Inhoud van openbare profiel 
 • Telefoonnummer of e-mailadres (in het geval u deze met ons deelt of deze openbaar zijn) 

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigde belang, het verbinden van vacatures en geschikte kandidaten. 

Sociale media

Op www.financeclub.nl geven wij u de mogelijkheid om ons te volgen op LinkedIn. Wanneer u via van deze optie gebruik maakt verwijzen wij u door naar de privacyverklaring van LinkedIn voor meer informatie over de gegevensverwerking. 

Website bezoek 

Tijdens uw website bezoek plaatsen wij cookies. Cookies zijn kleine bestanden die worden geplaatst op de apparatuur waarmee u onze website bezoekt, hiermee kan bepaalde informatie per websitebezoeker worden opgeslagen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons cookiebeleid. 

Bewaartermijn

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wanneer u wenst op een bepaald moment dat uw persoonsgegevens aan onze kant worden verwijderd; laat het ons weten en wij volgen dit zo snel mogelijk op. 

Doorgifte van persoonsgegevens aan derde partijen

Wij sturen de persoonsgegevens van geschikte kandidaten door naar onze opdrachtgevers, uiteraard enkel na toestemming van betreffende kandidaat. Hiernaast maken wij bij de uitvoering van onze dienstverlening gebruik van de diensten van derde partijen, waaronder onze verwerkers: 

 • Getnoticed 
 • Mailserver 
 • Shared Drive

Onze verwerkers verwerken de persoonsgegevens slechts ten behoeve van ons en hebben alleen toegang tot de betreffende persoonsgegevens met het doel om bepaalde taken uit te voeren en deze derde partijen is het niet toegestaan om de persoonsgegevens voor eigen doeleinden te verwerken. 

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”) te verwerken, maar enkele van onze verwerkers zijn gevestigd buiten de EER. 

Wij hebben met onze verwerkers verwerkersovereenkomsten gesloten en voor doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen hebben wij de nodige waarborgen in plaats, zoals de standaardbepalingen van de Europese Commissie. 

Beveiliging

Wij begrijpen dat de informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld moet worden, daarom vinden wij de beveiliging van persoonsgegevens heel belangrijk. Daarvoor zorgen wij ervoor dat alleen de collega’s die je persoonsgegevens moeten inzien dit kunnen en zorgen wij dat onze beveiliging passend en adequaat is. 

Uw rechten

Als u vragen heeft over het verwerken van de persoonsgegevens of een van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, kunt u altijd contact met ons opnemen via administratie@financeclub.nl 

De wettelijke rechten die u heeft met betrekking tot je persoonsgegevens die door ons worden verwerkt zijn de volgende: 

 • Informatie opvragen over de persoonsgegevens die wij verzamelen en wat we daarmee doen; • inzage in je persoonsgegevens die wij verwerken; 
 • het laten corrigeren van fouten in je persoonsgegevens; 
 • het laten verwijderen van persoonsgegevens die niet langer relevant zijn; 
 • intrekken van je toestemming met betrekking tot het gebruik van bepaalde persoonsgegevens, in het geval wij deze op grond van je toestemming verwerken; 
 • het recht op beperking van de verwerking; 
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van je persoonsgegevens op grond van je specifieke situatie. 

Klachten

Als u van mening bent dat wij niet zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan of andere klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens heeft, kunt u contact opnemen met ons via administratie@financeclub.nl. Hiernaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring

In het geval wij veranderingen aanbrengen in onze werkwijze zullen wij deze veranderingen doorvoeren in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Finance Club B.V. 
Frederiklaan 10 e
5616 NH Eindhoven
info@financeclub.nl
06 – 12 34 50 87